18 maj 2021 - Tema 

Hållbar Skola

Hur bygger vi hållbara skolor, förskolor och utbildningslokaler för kommande generationer?

Att utforma byggnader och utbildningsmiljöer för kommande generationer är en utmaning i funktion och hållbarhet ur många perspektiv.

Vi belyser flera områden såsom hållbara materialval, brandsäkerhet, akustik och tillgänglighetsanpassning. Föredragen hölls live i ca 25 minuter per leverantör.

Ladda ner alla presentationer i pdf ->

Schema

Följande leverantörer föreläste

Nordskiffer

Tisdag 18 maj 09:00

Fasader med takskifferplattor - ett bra val!

Klotter, skadegörelse, anlagda bränder, bullriga skolgårdar. - utmaningarna är många när det kommer till val av fasadmaterial för skolmiljöer.
Ekonomin är dessutom ofta pressad och miljöaspekten väger tungt.

Nordskiffer har sedan 2005 levererat fasadsystem för takskifferplattor i Norden och fasadsystemet NordClad för takskiffer får högsta betyg i de tester som är genomförda. Hör Annie Bojing berätta om

- Brandtest med SPFire105
- Vindlasttest
- Klottersanering av skifferfasad
- Akustikfördelar med takskifferplattor på fasader
- Slagtålig naturstensfasad

Annie bjuder även på ekonomiska och miljömässiga jämförelser mellan skiffer och andra material.

Föredragshållare:
Annie Bojing
072 058 44 78
annie@nordskiffer.com

Eld & Vatten

Tisdag 18 maj 09:45

Varje år brinner det ett stort antal skolor. En skola som blir brandskadad eller i värsta fall totalskadad, är inte en hållbar skola.
Varför får vi då dessa stora skador?
Hur kan vi bygga skolorna på ett brandsäkersätt?
Vilka produkter kan vi använda för att skapa en hållbar skola och samtidigt en brandtrygg byggnad?

Bygger vi skolorna med rätt produkter så kommer vi att kunna minska och begränsa skadorna av en eventuell brand och samtidigt kunna skapa skolor med en fin och fungerande arkitektur.

Föreläsningen kommer att ha sin tyngd på brandskydd i skolans fasad och skolans inomhusmiljö.  

Föredragshållare:
Magnus Frisk
0708-224442
magnus@eldochvatten.se 

Steni

Tisdag 18 maj 10:30

Kan vårt material ge dig nya möjligheter?
Steni besöker många byggherrar och arkitekter. Gemensamt är att vi oftast får 2 stycken frågor, klotter och slagtålighet? Känner ni igen er i det? Låt oss hjälpa att minimera kostnaden.

Vi kommer även att prata om:
BIM – hjälpmedel för arkitekten och samtidigt hjälper oss att använda mindre råvaror. Låg livscykelkostnad och miljöpåverkan(co2). Formatanpassning/kapning – minimalt med spill. Vår väg mot cirkulär ekonomi.
Norges mest omtalade återvinningsprojekt KA13 där fasadskivor från ett 30 år gammalt projekt använts igen.

Hoppas ni har möjlighet att lyssna på oss.
60 års Garanti – Tänk Längre – Välj Steni!

Föredragshållare:
Göran Hagberg
070-516 08 70
goran.hagberg@steni.se

Aritco

Tisdag 18 maj 11:15

1995 grundade fyra entreprenörer Aritco i ett vardagsrum i Kungsängen utanför Stockholm. Idag är Aritco en världsledande producent av plattformshissar för offentlig miljö samt villahissar. Vi tillverkar nästan 4 000 hissar per år som säljs i 40 olika länder via mer än 170 distributörer.

Vi kommer prata om hur man kan integrera en plattformshiss för att öka tillgängligheten i skolmiljöer med olika lösningar som bygger på design och funktion. 
 
Föredragshållare:
Peter Sälgström
+46 70 756 1895
peter.salgstrom@aritco.com

ROCKPANEL

Tisdag 18 maj 13:00

Få inspiration till nya skolprojekt och renoveringar med Rockpanels Fasadskivor

Estetiska miljöer påverkar lärandet positivt i flera avseenden. De gör den sociala miljön bättre i skolorna och främjar kreativiteten - inte bara undervisningslokalerna men även utomhus.
Rockpanels breda produktsortiment är din verktygslåda för att rita och designa inspirerande inlärningsmiljöer. Oavsett om det handlar om nybyggnation, renovering eller prefabricerade moduler, om det är permanenta eller temporära skolbyggnader – det finns alltid en optimal Rockpanel fasadlösning.

Föreläsningen kommer att gå igenom flera spännande skolprojekt med fokus på design frihet , miljö, brand och underhåll.

Föredragshållare:
Matias Testart
0738-661 779
matias.testart@rockpanel.com 

Svalson

Tisdag 18 maj 13:45

Vertikala och horisontella skjutluckor och höj- och sänkbara glasräcken ”Cit i Lä” är stabila produkter som erbjuder lång hållbarhet och materialet är dessutom återvinningsbart.

Skjutluckor som producerades när Svalson startade för över 35 år sedan används och fungerar än idag. Vi kan även tillhandahålla reservdelar/uppdateringar om det skulle behövas. Våra höj-och sänkbara glasräcken kan användas som rumsavdelare och flyttas runt på hjul för att skärma av mot ljud i en skolsal eller som smittskydd mellan personer till exempel i en skolmatsal.

Föredragshållare:
Anna Källström
+46 (0) 70 268 79 58
anna.kallstrom@svalson.com


Träullit

Tisdag 18 maj 14:30

Ett miljöanpassat byggande fritt från gifter och kemikalier
ger barn och ungdomar mycket goda förutsättningar för sin
utveckling.

Med egenskaper som ljuddämpning, värmelagring
och fukttålighet bidrar Träullit till en behaglig och utvecklande
studiemiljö. Produkterna tillverkas av en stor del förnybara
råvaror och efter sin livstid kan materialet dessutom återbrukas eller brytas ner i naturliga kretslopp.

• Ekologiskt byggande i linje med Naturskyddsföreningens
projekt Operation giftfri förskola.
• Diffusionssäkert byggmaterial med högt pH-värde som
motverkar mögeltillväxt och röta.
• En naturlig ljudabsorbent som bidrar till behaglig akustik
och trivsam inomhusmiljö.

Föredragshållare:
Rasmus Eklund
070-591 02 81
Rasmus@traullit.se

Om Arkitektakademin

Live

Arkitektakademin ge dig tillgång till komprimerad live information från flera ledande leverantörer i en digital miljö.

Interaktion

Representanterna håller korta föredrag och det finns möjlighet att ställa frågor live och i chatten.

Enkelt

Du ansluter enkelt till föredragen via länken. Plattformen är Gotomeeting. Se information om anslutning nedan.