14 oktober 2021 - Tema 

Hållbar Skola

Hur bygger vi hållbara skolor, förskolor och utbildningslokaler för kommande generationer?

Att utforma byggnader och utbildningsmiljöer för kommande generationer är en utmaning i funktion och hållbarhet ur många perspektiv.

Föredragen hölls live i ca 25 minuter per leverantör.


Schema

09:00 Sapa
09:30 Koljern 
10:00 Eld & Vatten
10:30 Brukspecialisten
11:00 Globus
11:30 Sto
 
Nedan presenteras schema och info om respektive leverantör.

Sapa - 09:00


För kommunikation, välbefinnande och säkerhet prioriteras ofta genomsiktlighet i dörrar och partier. SAPAS dörrsystem och partier passar alla utrymmen från entréer, hörsalar, klassrum, korridorer, trapphus, kontor, personalrum, förråd och kök till våtrum och toaletter.

Våra aluminiumlösningar är framtagna med mycket hög andel återvunnet material och har därmed lågt koldioxidavtryck vilket hjälper dig skapa hållbara utbildningslokaler och minska dess miljöpåverkan.
Med rätt isolerglas och fyllning kan hela fasadens U-värde optimeras, energikraven uppfyllas och ge förutsättningar för god komfort. Med exteriört solskydd minskar kylbehovet och bländningsrisken minimeras. Det går även att tillföra energi i fasaden eller i glastaket genom snygg integrering av solceller.

Vårt utbud av gröna aluminiumlösningar för entréer, dörrar, fasader, solskydd, solcellspaneler, glastak och fönster hjälper dig skapa hållbara utbildningslokaler för generationer.

Föredragshållare:

Lars Hedlund
+46 721 47 22 84
Lars.hedlund@hydro.com

sapa.se

Koljern - 09:30


Isolerande och självbärande byggelement som ersätter isolerade betongkonstruktioner.

Koljern Nordic utvecklar produkter och lösningar för ett mer hållbart byggande, för hus, människa och miljö.
Fokus ligger på att leverera betong- och fossilfria husgrunder gjort på återvunnet glas riktat till träbyggnader. Kunderna finns inom kommun och privat sektor där vi hjälper kunden att bygga mer hållbart, cirkulärt och att reducera klimatpåverkan radikalt.

Koljern-grunden har varit med i många prestigefyllda projekt inom hållbarhet, bl.a Fossilfria förskolan Hoppet i Göteborg, ett av landets mest omtalade byggprojekt 2020 inom hållbar omställning.
 

Föredragshållare:

Niklas Holmquist
0730-314483
niklas@koljernnordic.se

www.koljernnordic.se

Eld & Vatten - 10:00


Varje år brinner det ett stort antal skolor. En skola som blir brandskadad eller i värsta fall totalskadad, är inte en hållbar skola.
Varför får vi då dessa stora skador?

Hur kan vi bygga skolorna på ett brandsäkert sätt?
Vilka produkter kan vi använda för att skapa en hållbar skola och samtidigt en brandtrygg byggnad?

Bygger vi skolorna med rätt produkter så kommer vi att kunna minska och begränsa skadorna av en eventuell brand och samtidigt kunna skapa skolor med en fin och fungerande arkitektur.

Föreläsningen kommer att ha sin tyngd på brandskydd i skolans fasad och skolans inomhusmiljö.

Föredragshållare:

Magnus Frisk
0708-22 44 42 
magnus@eldochvatten.se

www.eldochvatten.se

Brukspecialisten - 10:30


Vår styrka är att leverera en komplett projekterad fasadlösning, anpassad efter varje projekt.

Vår ambition är att förlänga teglets livscykel genom att säkerställa att rätt underhåll ges till befintliga tegelfasader och att våra framtida fasader som projekteras skall klara flera livscykler genom återbruk. Återbruksproduktion tillsammans med vårt koncept Grönt Murverk ger en garanti för att alla tegelfasader som vi säljer ut på marknaden skall gå att nedmonetera och återbruka.

Vårt föredrag är en introduktion om cirkulärt byggande med tegel. Hur kan vi gå från linjärt till cirkulärt byggande med hjälp av tegel?  

Föredragshållare:

Jimmie Hellström
0707-77 42 57
jimmie.hellstrom@brukspecialisten.sewww.brukspecialisten.se

Globus - 11:00


Tillgänglighet i skolan handlar om flera saker. Dels handlar det om att alla, elever som lärare, ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt kunna ha tillgång till alla lokaler och dels handlar det om att skapa smidiga flöden. Att möjliggöra förflyttningar av människor och ting på ett optimalt sätt.

Vi på Globus tar det här med tillgänglighet på största allvar och brinner för att hitta lösningar som optimerar flöden och skapar trivsel och tillgänglighet i skolan.

Vårt koncept Gröna Globus ser till att miljöpåverkan från våra produkter minimeras.


Föredragshållare:

Torbjörn Tallberg / Mårten Lundell  
0155–20 55 00
torbjorn.tallberg@globustt.se

www.globustt.se

Sto - 11:30


För en sund inomhusmiljö

Golvsystemet som stoppar emissioner, radon och fukt.
En vanlig orsak till hälsofarlig inomhusmiljö är att emissioner tränger upp via golvbeläggningen. För att komma tillrätta med problemet har vi tagit fram ett golvsystem som effektivt stoppar emissioner, radon och fukt tack vare ett helt tätt spärrskikt. Golvsystemet är installerat på mer än 60 000 m2. Projekten har genomförts i nära samarbete med fuktsakkunniga, tekniska konsulter och fastighetsägare.

Fördelar
• Stoppar effektivt skadliga emissioner, radon och fukt
• Möjliggör låg bygghöjd (från 3 mm)
• Ger valfrihet avseende slutbeläggning; fogfria golv, sten, klinker, matta, trägolv eller laminatFöredragshållare:

Per Enlund
070-564 48 27
p.enlund@sto.com


Du hittar mer här: https://www.sto.se/s/inspiration/emissionsskyddande-golv

Om Arkitektakademin

Live

Arkitektakademin ge dig tillgång till komprimerad live information från flera ledande leverantörer i en digital miljö.

Interaktion

Representanterna håller korta föredrag och det finns möjlighet att ställa frågor live och i chatten.

Enkelt

Du ansluter enkelt till föredragen via länken. Plattformen är Gotomeeting. Se information om anslutning nedan.